فرایند کار یک کتابخانه مجازی (ساختار، محتوا، شیوة عمل و مدیریت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دوره دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

با افزایش انتشار و تولید اطّلاعات به شکل الکترونیکی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای دردسترس قراردادن موجودی مخازن کتابخانه‌ها از طریق شبکه‌های رایانه‌ای، نوع دیگری از کتابخانه‌ها تحت عنوان «کتابخانه‌های مجازی» یا «کتابخانه‌های نامرئی» پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. آشنایی کتابداران و اطّلاع‌رسانان با فرایند کار و طرز عمل این نوع کتابخانه‌ها می‌تواند کمک شایانی به رشد و ارتقای سطح علمی آنها داشته باشد. در این مقاله فرایند گردآوری، دسترس‌پذیر ساختن و ارائه اطّلاعات در یک کتابخانه مجازی به صورت مختصر ارائه می‌شود. هدف از ارائه آن آشنایی به طرز کار و مراحل پردازش اطّلاعات در کتابخانه‌های مجازی است که دورنمایی از فعالیت‌های داخلی و روند انجام کار را پیش‌روی خواننده قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها