نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی (از شماره 1 تا 20)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نمایه حاضر بر اساس مقاله‌های 20 شماره نخست فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی تهیه شده است. هدف این نمایه نشان دادن گستره دامنه موضوعی مقاله‌های مندرج در فصلنامه و فراهم ساختن راههای بازیابی محتوای مقاله‌هاست. تلاش شده است تا از طریق کلیدواژه‌ها و عبارتهای قابل پیش‌بینی و همخوان با عنوان و محتوای مقاله‌ها این هدف تحقق یابد.