نقش ارتباط غیر کلامی در مصاحبه مرجع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند مرکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز