مرمت خطوط نسخه های خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس و مدرس خوش نویسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

2 کارشناس خوشنویسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

3 کارشناس آسیب شناسی و آفت زدایی کتب و اسناد و رئیس اداره کتابخانه وابسته کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی