دوره های کوتاه مدت آموزش کتابداری انجمن کتابداران ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز