ادغام منابع الکترونیک در خط مشی مجموعه سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه فردوسی . مترجم،