سازماندهی محتوای کتابخانه های دیجیتالی با استفاده از نظام ساده سازماندهی دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجو دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

کتابخانۀ دیجیتالی، صورت جدیدی از فناوری ذخیره و بازیابی اطلاعات است که فرایندهای مجموعهسازی، سازماندهی، مدیریت فایل، نگهداری و دسترسپذیریِ منابع در آن صورت می‌گیرد. سازماندهی محتوا یکی از فرایندهای مهمِ کتابخانههای دیجیتال است که تاکنون تلاشهای زیادی برای بهبود کیفیت آن صورت گرفته است. یکی از این راهکارها استفاده از نظام سادۀ سازماندهی دانش(اسکاس) است. اسکاس از چهار ساختار اصلی «آر.دی.اف»، «ایکس.ام.ال»، «یو.آر.آی» و «عناصر ابردادهای» تشکیل شده است. توزیع واژگان کنترلشده در محیط وب با استفاده از اسکاس، امکان برقراری ارتباط و ادغام با دیگر منابع اطلاعاتی را که از «آر. دی. اف» پیروی میکنند، فراهم میآورد. این مقاله ضمن تشریح مفهوم اسکاس و معرفی اجزای ساختاری آن، قابلیتهای آن را به منظور سازماندهی اطلاعات در کتابخانههای دیجیتالی بررسی می‌کند. این امکان با توجه خاص به امکان توزیع و انتشار واژگان کنترلشده در محیط وب، به وسیلة اسکاس و نیز قابلیتهای نمایهسازی آن، تبیین و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها