بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران با معیارهای اخلاق حرفه ای کتابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری کارمند نهاد کتابخانه های عمومی بجنورد

3 کارشناس ارشد کتابداری و سرپرست کتابخانه مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران با معیارهای اخلاقی موجود در حرفه کتابداری و ارائه راهکارهایی برای تدوین منشور اخلاقی کتابداران، انجام گردیده است.
پژوهش با روش پیمایشی ارزشیابی و اسنادی انجام و نتایج حاصل با معیارهای موجود در متون کتابداری مقایسه گردیده است. با توجه به روش انجام این پژوهش برای به دست آوردن پیش استانداردها در اصول اخلاق حرفه‌ای، متون موجود بررسی و اصول استخراج شده به‌صورت پرسشهای پنج گزینه‌ای مدل لیکرت طراحی و از طریق مراجعه حضوری یا پست الکترونیک، در اختیار کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران قرار داده شد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد 47% کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران با معیار‌های اخلاق حرفه‌ای موجود آشنایی ندارند؛ 67% مایل به داشتن منشور اخلاق حرفه‌ای هستند، 67% تمایل دارند کلاسهای ضمن خدمت را بگذرانند؛ 70% نسبت به ضرورت آشنایی با اخلاق حرفه‌ای احساس نیاز می‌کنند و70%، مطالعه متون تخصصی کتابداری در طول دوران خدمت را برای کتابداران ضروری می‌دانند.
اصول اخلاقی باید بر اساس معیار‌های اخلاقی، انسانی و دینی ایران تدوین شود. زمانی که حرفه کتابداری مانند بسیاری از حرفه‌ها دارای منشور اخلاق حرفه‌ای باشد، کتابداران می‌توانند بیش از پیش، خود و اصول حرفه‌ای‌شان را به جامعه معرفی کنند؛ زیرا اصول اخلاقی هر حرفه نشان‌دهندة ارزشی است که آن حرفه برای جامعه، مشتریان یا مراجعان خود، قایل است.

کلیدواژه‌ها