بررسی و ارزیابی کتاب‌های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت های مذهبی بر اساس رویکرد نشانه شناسی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش دستیابی به یک روش اصولی در تصویرسازی کتاب‌های کودک با تحلیل عملکرد تصویرگران و ناشران کتاب‌های مذهبی کودکان بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی‌اجتماعی است.
روش‌شناسی: روش بررسی استفاده از سیاهه ‌وارسی برگرفته از کتاب گرامر طراحی ‌تصویری کرس و لیوون است که به‌ عنوان منبع اصلی در تحلیل نشانه‌شناختی کتاب‌های‌مصور به کار می‌رود. بر اساس این سیاهه، کلیه کتاب‌های مذهبی کودکان با موضوع شخصیت‌های مذهبی برای گروه سنی الف از نظر شش عنصر ترکیب‌بندی، زاویه‌دید، بُعد، شکل، رنگ و بافت ارزیابی شدند.
یافته‌ها: نتیجه این پژوهش نشان داد که در طراحی کتاب‌های تصویری کودکان با این موضوع بیشترین توجه به بعد رنگ با نمره 54/3 می‌شود. بعد از آن ابعادی چون شکل با نمره 3/1، ترکیب‌بندی با نمره 2/6 ، و بافت با نمره 1/28 قرار دارند. بحث مربوط به زاویه ‌دید نیز به ‌صورت کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه این ارزیابی کیفی نیز نشان داد که بیشترین موارد استفاده در زاویه‌ دید، روبه‌رو و عمومی و دور است. ارزیابی این آثار بر اساس ناشران نشان داد که انتشارات‌ جامعه ‌پژوهش و انتشارات‌ جامعه‌القرآن بهترین نتیجه را در این خصوص به دست می‌آورند. همچنین ارزیابی این کتب از نظر تصویرگران نیز نشان داد که کارهای تصویرگری معصومه‌ برومند بیشترین نمرات کمی را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and evaluating children’s illustrated books about Infallible Imams and religious characters based on social semiotics approach

نویسندگان [English]

  • Rasoul Zavaraqi 1
  • Fereshteh Vosoughzadeh 2
  • Hashem Atapour 3
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 MA in Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the explanatory research is presenting a method for illustrating children’s book by analyzing, monitoring and identifying the performance of illustrators and publishers of Iran children’s religious books based on the social semiotic approach.
Methodology: The population of the research was 34 children’s religious books with religious characters’ topic for alef age category (the age period, which starts from the birth to 6 years old) extracted from Iran National digital children’s Library. Regarding the low amount of the population, all of them selected as sample. The tool of data gathering is a comprehensive checklist captured by a book under the title of “The Grammar of Visual Design” authored by Kress and Leeuwen (2006) that is known as the bible of analyzing the illustrated books based on social semiotic approach. Based on the special checklist, all books were evaluated and investigated quantitatively and qualitatively based on six variant elements of Composition, Point of View, Dimension, Form, Color, and Context.
Findings: One of the findings of the research was evaluating religious based on social semiotic approach. In addition to these evaluations and measurements, further findings showed that the score of evaluated books based on social semiotics approach principles is as below: color (with 3.54 score), form (with 3.1 scores), composition (with 2.6 scores) and the context (with 1.28 scores). The point of view principle because of its qualitative approach evaluated qualitatively as an independent criterion. The qualitative approach in this regard showed that the point of view of authored books is the opposite, general and distant. Wholly the score of the books based on these principles is very low and it shows the low attention of publishers and illustrators to illustration principles. Evaluating the books based on publishers and illustrators showed that “Jame-ye-pazhoohesh: “JameatolQuran) are the most fruitful ones and evaluating the books based on publishers, and Masoumeh Boroumand’s works are the most quality nooks illustrated for this age range and topic.
Conclusion: It seems that neglecting illustration principles and unaccustomed with the visual and pictorial symbols and signs cause serious challenges and difficulties for children, teenagers and Young and cultural system of the county (Iran). Thus, it is advisable to use the necessary principles, elements, and methods for children’s book illustration in compiling the suitable books for children.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • children’s illustrated books
  • social semiotics
  • evaluating illustrated books
  • evaluating religious illustrated books
اسدی، علی‌محمد؛ اقبالی، پرویز (۱۳۸۸). بررسی و مقایسه چگونگی انتخاب زاویه دید در نقاشی کودکان و آثار تصویرگران کتاب کودک در ایران، نگره،‌۱۰، 80-91.
اسدی، مرتضی؛ نادعلیان،‌ احمد (۱۳۹۲). بررسی تأثیر ایدئولوژی و تفکر سیاسی در به‌ کارگیری عناصر تصویری در آثار نقاشی انقلاب اسلامی، نگره، ۲۵، 64-88.
اسماعیلی، رضا؛ معمار، ثریا؛ رئوفی منش، صدیقه (۱۳۹۰). بررسی جایگاه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودک در سال‌های ۸۰.۷۵ و ۸۵، پژوهشنامه فرهنگی، ۴۵، ۴۰-۹.
اکرمی، جمال‌الدین (۱۳۸۴). بررسی عناصر دیداری در تصویرگری، کتاب ماه کودک و نوجوان، ۹۵، ۱۰۶-۹۶.
ایمان، محمدتقی؛ نوشادی، محمودرضا (۱۳۹۰). تحلیل محتوای کیفی، پژوهشنامه علوم انسانی، ۶، ۴۴-۱۵.
پولادی، کمال (۱۳۸۴). بنیادهای ادبیات کودک، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
خسروجردی، نرجس (1393). نشانه‌شناسی صورت و معنا در معماری باغ ایرانی، همایش ملی معماری و شهرسازی، مشهد: مؤسسه آموزش عالی خاوران.
رادمنش،‌ شبنم؛ شعیری،‌ حمیدرضا (۱۳۹۲). بررسی نشانه- معناشناختی رابطه عنوان و نقاشی: مطالعه موردی «تداوم خاطره» اثر سالوادور دالی و «جیغ» اثر ادوارد مونش، نقد ادبی، ۲۴، ۳۰- ۷.
رضوانی، روح‌الله (۱۳۸۹). تحلیل محتوا، پژوهش‌نامه علوم انسانی، اول، ۱۵۶- ۱۳۷.
زمانی، فاطمه (۱۳۷۷). هفت روش برای تصویرگری کتاب کودک، پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان، ۱۱ و ۱۲، ۳۳-۲۸.
ساسانی، فرهاد (۱۳۸۴). مجموعه مقالات سومین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر، تهران: فرهنگستان هنر
سجودی، فرزان (۱۳۸۶). نشانه‌شناسی رادیو، رادیو، 30، 26-30.
علی پور، رضا؛ شیخ زاده، مرجان؛ دهار، علی (1392). بررسی تصویرگری‌های کتب تصویری کودکان پیش از دبستان در ایران، پیکره، 3، 65-76.
غنوی، امیر؛ رحماندوست، مصطفی؛ نیکخواه آزاد، وحید؛ صبوری، مجتبی؛ حجوانی، مهدی (۱۳۸۷). کتاب‌های مذهبی را چه می‌شود: گزارشی از یک میزگرد، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، ۱۷، ۵۱- ۳۵.
قزل‌ایاغ، ثریا (۱۳۹۲). ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان)، تهران: سمت
مجاوری آگاه، مسعود (۱۳۹۱). تصویرگری و هنر: شناسنامه‌ای برای تصویرسازی، کتاب ماه کودک و نوجوان، ۱۷۷، ۹۵-۹۳.
محمدی، مهدی (1390). تحلیل محتوا و نقد داستان های دینی منتشر شده برای کودکان و نوجوانان در سال‌های 1380-1385. تربیت اسلامی، 6(13)، 145-172.
محمدی، مهدی (1392). تحقیقات تحلیل محتوا در ادبیات کودکان و نوجوانان ایران از سال 1353-1390، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 19(1)، 111-133.
محمدی، مهدی؛ آزاده، فریدون؛ باب الحوائجی، فهیمه (1389). نقش ادبیات در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان با تأکید بر گرایش‌های دینی و اخلاقی، تربیت اسلامی، 5(10)، 101-121.
ناصرالاسلامی، ندا (۱۳۸۹). نظام‌های نشانه‌شناختی تصویر و متن، کتاب ماه کودک و نوجوان، 151، 63-74.
نصیرزاده، راضیه؛ عرفان منش، نرجس؛ رسول‌زاده، کاظم؛ مظفری، محمد (۱۳۹۳). تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس،‌ سن و طبقه اجتماعی- اقتصادی، زن در فرهنگ و هنر، ۶(۱)، ۷۲-۶۱.
نودلمن، پری (1389). ضرباهنگ روایت در کتاب مصور، ترجمه: بنفشه عرفانیان، کتاب ماه کودک و نوجوان، 158، 90-83.
هاشمی، نسرین؛ فدوی،‌ محمد (۱۳۸۸). تحلیل نقاشی‌های کودکان کار، نگره، ۱۲،‌۱۰۷.
References
Akrami, J. (2005). Study of Visual Elements in Illustration, The book of the month for children and adolescents, 95, 96-106. (in Persian)
Alipour, R., Shikhzadeah, M., & Dahar, A. (2013). A study ofthe illustrations Pre-schoolchildren’s illustrated boos in Iran, Peykareh, 2(3), 69-80. (in Persian)
Asadi, A. M., & Eghbali, P. (2009). Study and compare how to choose angle of view in children's painting and the effects of children's book illustrators in Iran, Negareh, 10, 80-91. (in Persian)
Asadi, M., & Nadalian, A. (2013). The study of the influence of ideology and political thinking on the use of visual elements in the paintings of the Islamic Revolution, Negareh, 25, 64-88. (in Persian)
Clarke, D. S. (2003). Sign Levels, Dordrecht, Kluwer.
Deely, J. (2003). The Impact on Philosophy of Semiotics, South Bend, St. Augustin.
Exenberger, M. (2006). An image says more than words, Vaxjo Universitet, 10.
Geo, J. P. (2003). What video games have to teach us a learning and litracy, Computers in Entertainment (CIE), 1(20).
Ghannoi, A., Rahmandoost, M., Nikkhah Azad, V., Sabouri, M., & Hajwani, M. (2008). What's the Religious Books: A Report from a Roundtable, Child and adolescent literature journal, 17, 35-51. (in Persian)
Ghezlyagh, S. (2013). Children’s Literature and Reading Promotion (Library materials and services for children and adolescents), Tehran: SAMT. (in Persian)
Hashemi, N., & Fadavi, M. (2009). Analysis of child labor paintings, Negareh, 12, 107.
Iman, M. T., & Noshadi, M. R. (2011). Qualitative content analysis, Human Sciences Journal, 6, 44-15. (in Persian)
Ismaili, R., Memar, S., & Raufi Manesh, S. (2011). Study of the status of Iranian cultural identity in children's books in the years 80.75 and 85, Cultural Research, 45, 9-40. (in Persian)
Khosrowjerdy, N. (2014). Semiotics of Face and Meaning in Persian Garden, National Conference on Architecture and Urbanism, Mashhad: Khavaran Higher Education Institute (in Persian)
Kress, G., & Leeuwen, T. (2006). Reading Images: The Grammar of visual design, Syracuse University, USA.
Merga, M. K. (2017). What would make children read for pleasure more frequently? English in Education, 51(2), 207–223. doi:10.1111/eie.12143
Mohammadi, M. (2013). Iranian Children and Young Adult's Literature, 1974-2011: a Content Analysis, Research on Information Science & Public Libraries, 19(1),111-113. (in Persian)
Mohammadi, M. (2012). Content Analysis and Criticism of Religious Stories Published for Children and Teenagers During 2001-2006, Journal of Islamic Education, 6(13), 145-172. (in Persian)
Mohammadi, M., Azadeh, F., Babalhavaegi, F. (2010). Literature's Impression in Children and Teenagers Character Formation by Emphasis on Religions and Ethical Inclinations, Journal of Islamic Education, 5(10), 101-120. (in Persian)
Mojaveri-Agah, M. (2012). Illustration & Art: A logo for illustration, Child and Adolescent Month Book, 177, 93-95. (in Persian)
Naser-e-al-Islami, N. (2010). Semantic systems of image and text, Child and Adolescent Month Book, 151, 63-74. (in Persian)
Nasirzadeh, R., Erfan-Manesh, N., Rasoulzadeh, K., & Mozafari, M. (2014). Psychological analysis of the content of children's stories according to gender, age and socio-economic status, Woman in Culture and Art, 6(1), 61-72. (in Persian)
Noodleman, P. (2010). The rhythm of narration in the illustrated book, Translated by: Banafsheh Erfanian, Child and Adolescent Moon Books, 158, 90-83. (in Persian)
Polladi, K. (2005). Child Literature Foundations, Tehran: Center for the Intellectual Development of Children and Young Adults (in Persian)
Rad-Manesh, S., Shaeari, H. R. (2013). Symbolic-Semantic Study Relationship of Title and Painting: A Case Study of Salvador Dali's "Memory Continuity" and Edward Munsh's "Scream", Literary Critique, 24, 7-30. (in Persian)
Rezvani, R. (2010). Content analysis, Human Sciences Journal, First, 156-157 (In Persian).
Sasani, F. (2005). Articles of the third symbology of semiotics of art, Tehran: Art Academy
Sipe, R. Lawernce. (1998). How picture books work: A Semiotically framed of text- picture relationships, Children̕s Literature in Education, 29(2), 98-108.
Sojoudi, F. (2007). Radio semiotics, Radio, 30, 26-30 (In Persian)
Strouse, G. A., Nyhout, A., & Ganea, P. A. (2018). The Role of Book Features in Young Children’s Transfer of Information from Picture Books to Real-World Contexts, Frontiers in Psychology, 9. doi:10.3389/fpsyg.2018.00050
Van Dijik, T. (1998). Ideology, a multidisciplenary approach, London: SAGE publications.
 Walker, K., Mayers-Bowman, K. S., & Mayers, J. A. (2003). Understanding war, visualizing peace: children draw what day know, Journal of the American Association, 20(4), 191- 200.
Zamani, F. (1998). Seven methods for illustrating a child's book, Child and adolescent literature journal, 11&12, 28-33. (in Persian)