نویسنده = نصرت ریاحی نیا
درباره «موضوع» و «تحلیل موضوعی»: نکته ها و چشم اندازها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.30481/lis.2022.349952.1979

فرزانه شادانپور؛ نصرت ریاحی نیا؛ کیوان برنا؛ غلامعلی منتظر