نویسنده = نصرت ریاحی نیا
تعداد مقالات: 3
2. بررسی جایگاه واسطه های اجتماعی آنلاین در اطلاع یابی : مطالعه موردی"پایگاه مرجع متخصصین ایران"

دوره 17، شماره 1 (پیاپی 65)، بهار 1393، صفحه 91-114

قاسم آزادی احمدآبادی؛ نصرت ریاحی نیا


3. توان نرم افزارهای موجود در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی شهر تهران در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 56)، زمستان 1390، صفحه 91-114

علی اکبری؛ عاصفه عاصمی؛ نصرت ریاحی نیا