نویسنده = فاطمه غفوری فر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی میزان تناسبات حاکم در اصول صفحه‌آرایی قرآن‌های مذهب عصر تیموری موجود در موزه‌های آستان قدس رضوی و آستانه مقدسه قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1396

فرنوش شمیلی؛ فاطمه غفوری فر؛ مهدی محمدزاده