نویسنده = علی سادات موسوی
تعداد مقالات: 2
1. صاحب نظران علوم انسانی ایران درباره ترجمان دانش چه می گویند؟ یک مطالعه کیفی

دوره 17، شماره 1 (پیاپی 65)، بهار 1393، صفحه 23-43

اورانوس تاج الدینی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ علی سادات موسوی


2. مقایسه عملکرد موتورهای کاوش در هدایت کاربران به صفحات خانگی در پاسخ به پرسش های راهبری

دوره 16، شماره 3 (پیاپی 63)، پاییز 1392، صفحه 59-79

علی سادات موسوی؛ اورانوس تاج الدینی؛ نجلا حریری