نویسنده = محمدرضا کیانی
تعداد مقالات: 4
2. رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک

دوره 16، شماره 1 (پیاپی 61)، بهار 1392، صفحه 9-39

محمدحسین دیانی؛ محمدرضا کیانی؛ رحمت الله فتاحی