نویسنده = رضا مختارپور
تعداد مقالات: 3
2. مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی (ساج)

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 29-44

رضا مختارپور؛ ایوب تقی زاده؛ کاظم رنگزن