نویسنده = حیدر مختاری
تعداد مقالات: 5
2. تعیین و دسته‌بندی معیارهای قابلیت اطمینان در حفاظت رقمی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 107-130

10.30481/lis.2018.63247

حمید قاضی زاده؛ مریم سیدین؛ حیدر مختاری


3. گرفتن هزینة استفاده از کتابخانه‌ها: چرا و چگونه؟

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1387، صفحه 241-252

حیدر مختاری


4. قانون برادفورد در مجموعه‌های نامعین/استنتاج‌های آماری برای تحلیل کتابخانه

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1383، صفحه 137-156

حیدر مختاری؛ آنسه حسینی زاده؛ استفان جی بنسمن


5. کلی‍ّات ارگونومی در کتابخانه‌ها

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1383، صفحه 103-118

حیدر مختاری؛ آنسه حسینی زاده؛ ریچارد دبلیو