کلیدواژه‌ها = دانشگاه رازی
بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه (1387)

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 73-96

شهلا گنجی؛ محمدحسین دیانی؛ فیض‌اله فروغی