کلیدواژه‌ها = کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی عوامل و موانع جذب مخاطب (پژوهشی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)

دوره 19، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار 1395، صفحه 131-156

سید عباس مرجانی؛ مریم زبردست؛ عطیه باغستانی تجلی