کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و مقایسه کارایی نسبی کتابخانه های نهادی و مشارکتی کشور

دوره 16، شماره 1، بهار 1392، صفحه 71-87

سارا شمس اللهی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ اسماعیل شاه طهماسبی


2. تحلیل و عارضه یابی کارایی استان های کشور در استفاده از ظرفیتهای موجود اطلاع رسانی با روش ارزیابی کارایی متقاطع

دوره 14، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 245-266

سید حبیب الله میر غفوری؛ حمید بابایی؛ محمد حسین طحاری مهرجردی