کلیدواژه‌ها = معماری کتابخانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رنگ در معماری داخلی فضای کتابخانه‏‌های دانشگاهی

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 53)، بهار 1390، صفحه 39-70

مظفر چشمه سهرابی؛ آرزو رحیم سلمانی؛ آسیه رحیم سلمانی