نویسنده = میترا پشوتنی زاده
قوانین کوانتومی در دنیا اطلاعات

دوره 14، شماره 4، دی 1390، صفحه 189-212

میترا پشوتنی زاده


بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 65-86

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی


بررسی انگیزه‌‌های انتشار آثار علمی توسط کتابداران

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 57-74

علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ نورالله کرمی