نویسنده = غلام حیدری
مقدمه‌‌ای بر فرا نظریه‌‌ها، نظریه‌‌ها و الگوها

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، دی 1387، صفحه 275-297

مارسیا جی. بیتس؛ غلام حیدری


قیمت‌‌گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 279-308

غلام حیدری


تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 125-156

فریده عصاره؛ غلام حیدری؛ فیروزه زارع فراشبندی


ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه و مقایسة آن

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تیر 1384، صفحه 59-77

غلام حیدری؛ علی امید چهری