کلیدواژه‌ها = خدمات اطلاع‌رسانی
بررسی مدل کسب و کار کارآمد در خدمات اطلاع‌رسانی (مطالعه موردی: شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی)

دوره 26، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 63-87

10.30481/lis.2023.404178.2081

فائزه دلقندی؛ ربابه منتظر عطایی؛ مریم سلامی؛ قاسم آزادی احمدآبادی


کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، فروردین 1383، صفحه 63-72

محمد سوهانیان حقیقی