نویسنده = افشین موسوی چلک
تعداد مقالات: 2
1. فهرست نویسی اجتماعی آری یا نه؟: یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1397

محمدرضا حسنی؛ افشین موسوی چلک؛ هادی شریف مقدم؛ مریم سلامی