نویسنده = مظفر چشمه سهرابی
تعداد مقالات: 3
1. ترسیم نقشه دانش کتابداران دانشگاه اصفهان

دوره 17، شماره 1 (پیاپی 65)، بهار 1393، صفحه 45-63

مظفر چشمه سهرابی؛ سمیه شمسی شاه ولد علیائی


2. ارائه مدل سنجش آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران

دوره 16، شماره 2 (پیاپی 62)، تابستان 1392، صفحه 49-76

نرگس اورعی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ علی صنایی؛ عطیه اورعی


3. ارزیابی کمّی و کیفی نشریه کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی از بهار 1377 تا بهار 1387

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 51)، پاییز 1389، صفحه 53-84

سامیه اردلان افتخاری؛ مظفر چشمه سهرابی