نویسنده = سمیه شریفی
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم «بافت» در حوزة رفتارهای اطلاعاتی

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 51)، پاییز 1389، صفحه 31-51

زاهد بیگدلی؛ سمیه شریفی


3. درآمدی بر مفهوم مکان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1387، صفحه 239-254

زاهد بیگدلی؛ سمیه شریفی