کلیدواژه‌ها = دانشجویان تحصیلات تکمیلی
تعداد مقالات: 8
4. بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تبادلات علمی( مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی)

دوره 19، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار 1395، صفحه 108-130

مریم میرزایی؛ صالح رحیمی؛ محمود مرادی


7. رابطة بین سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 53)، بهار 1390، صفحه 241-268

اعظم میرزاصفی؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان