کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
تعداد مقالات: 8
2. نگاشت شبکه همکاری علمی نهادهای پژوهشی حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران

دوره 21، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-99

10.30481/lis.2018.55470

هادی رمضانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ عصمت مومنی


3. بررسی همبستگی میان شاخصه های اثرگذاری علمی و اجتماعی پژوهشگران : مطالعه موردی حوزه علم سنجی

دوره 16، شماره 4 (پیاپی 64)، زمستان 1392، صفحه 145-171

محمد امین عرفان منش؛ والاعلی روحانی


4. مروری بر متون علم سنجی در ایران

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 185-215

مریم علیان؛ شیوا یاری