نویسنده = سید حبیب‌الله میرغفوری
تحلیل و عارضه یابی کارایی استان های کشور در استفاده از ظرفیتهای موجود اطلاع رسانی با روش ارزیابی کارایی متقاطع

دوره 14، شماره 4، دی 1390، صفحه 245-266

سید حبیب الله میر غفوری؛ حمید بابایی؛ محمد حسین طحاری مهرجردی


شناسایی وضعیت توسعه‌یافتگی و رتبه‌بندی استانهای کشور از لحاظ دسترسی به شاخصهای بخش کتابخانه‌ای

دوره 13، شماره 3، مهر 1389، صفحه 243-270

سید حبیب‌الله میرغفوری؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ حمید بابایی