کلیدواژه‌ها = موانع
موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 215-242

سیروس علیدوستی


تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 26-43

عبدالرضا نوروزی چاکلی