نویسنده = محمد امین عرفان منش
تعداد مقالات: 6
1. استناد، دانلود، اشاره و نشانه گذاری کتاب های الکترونیکی علمی: مطالعه موردی کتاب های اشپرینگر با استفاده از پلتفرم بوکمتریکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

محمد امین عرفان منش؛ زهره مقیسه؛ مهسا مرادیان


2. مطالعه میزان انطباق پیایندهای فارسی زبان با الگوی مفهومی پرس‌اُاُ (نمونه موردی: پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

نگین شکرزاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد امین عرفان منش


3. تعلیق اعتبار نشریات علمی: مطالعه موردی پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال‌های 2010 تا 2014

دوره 22، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 124-143

10.30481/lis.2019.58392

محمد امین عرفان منش؛ روناک حمزه ای؛ امیرحسین رجب زاده عصارها


5. تأثیر دریافت جوایز علمی بر عملکرد پژوهشی برندگان: مطالعه مدال پرایس در حوزۀ اطلاع‌سنجی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 42-75

محمد امین عرفان منش؛ زهره مقیسه؛ امیررضا اصنافی


6. ترکیب اعضای هیات تحریریه نشریات به عنوان شاخصی از میان‌رشتگی:مطالعه موردی نشریات علوم اجتماعی و انسانی کشور

دوره 19، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار 1395، صفحه 81-107

محمد امین عرفان منش؛ مرضیه مروتی اردکانی؛ سپیده ایرانی