نویسنده = حسین منصوری
تعداد مقالات: 4
2. شبکه های عصبی مصنوعی؛ رویکردی نوین در سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 49)، بهار 1389، صفحه 205-225

سید حیدر میرفخرالدینی؛ محسن طاهری دمنه؛ حسین منصوری


3. اجرا و پیاده‌سازی مدل Sears : ابزاری نوین جهت ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 233-264

حسین منصوری؛ مهران نجاتی آجی بیشه


4. ترسیم نقشه فازی عناصر کیفی، رویکردی جدید در تبیین مسیر تعالی کیفیت‌ خدمات ‌کتابخانه

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 187-216

سید محمود زنجیرچی؛ حسین صیادی تورانلو؛ حسین منصوری