تعداد مقالات: 886
1. یادداشت های سردبیر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 1-2

محمدحسین دیانی


4. هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 1 (پیاپی 69)، بهار 1394، صفحه 5-31

مجتبی کفاشان؛ مهری پریرخ؛ رحمت الله فتاحی؛ فریبرز رحیم نیا


7. تدوین برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از مدل دیوید

دوره 17، شماره 2 (پیاپی 66)، تابستان 1393، صفحه 5-30

فاطمه شیخ شعاعی؛ حسین انتظامی؛ سید محمد موسوی


11. رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک

دوره 16، شماره 1 (پیاپی 61)، بهار 1392، صفحه 9-39

محمدحسین دیانی؛ محمدرضا کیانی؛ رحمت الله فتاحی


12. سرسخن: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دوره 15، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان 1391، صفحه 5-7

محمدحسین دیانی


13. معنای سه مفهوم پرکاربرد داده، اطلاع و دانش

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 5-9

چیام زینس؛ محمد حسین دیانی


14. کاش گرایش بود!

دوره 15، شماره 3 (پیاپی 59)، پاییز 1391، صفحه 5-7

محمد حسین دیانی


15. نادیده گرفتن معلولان در کتابخانه‎های عمومی مشهد

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 58)، تابستان 1391، صفحه 5-7

محمد حسین دیانی


18. پایگاه تمام متن نسخه فارسی مقاله‌‌های ISI ایرانیان

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50)، تابستان 1389، صفحه 5-8

محمدحسین دیانی


19. معیاری پروزن در پذیرش مقاله برای نشر

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 49)، بهار 1389، صفحه 5-8

محمدحسین دیانی


20. گوشه‌ای از داستان شکل‌گیری و ثمردهی دانش کتابداری در ایران

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 48)، زمستان 1388، صفحه 5-7

محمدحسین دیانی؛ جعفر مهراد


21. نابسامانی در ارائه آمار کتابهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 3-17

محمدحسین دیانی


22. معیارهای کلی داوری

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 3-5

محمدحسین دیانی


23. ضرورت استفاده از برنامه‌های درسی بین رشته‌ای

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 3-4

جعفر مهراد


24. اصلاً، به‌طور کلی، خیلی، بسیار زیاد

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1387، صفحه 3-5

رحمت الله فتاحی


25. افزایش نمایانی و تزاید مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1387، صفحه 3-6

محمدحسین دیانی