دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1378 
5. موریانه و راه های مبارزه با آن

صفحه 71-90

نورالدین حسین سنابادی عزیز


6. سیاست های جامعه اطلاعاتی

صفحه 91-106

حمید رضا جمالی مهموئی


8. تجزیه و تحلیل موتورهای جستجو در وب

صفحه 119-126

مهدی نعمتی؛ حسن طالب زاده؛ اریک نیلسون؛ کارستن شلیکتینگ