دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36) - شماره پیاپی 36، زمستان 1385 
4. تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها

صفحه 45-72

سیروس علیدوستی؛ نادیا حاجی‌عزیزی


5. مطالعه و نظرسنجی دربارة عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

صفحه 73-88

محمد سوهانیان حقیقی؛ رحمت الله فتاحی؛ اسدالله آزاد