نویسنده = سیروس علیدوستی
ادواریهای علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویکرد سیستمی رویکرد سیستمی

دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 169-208

سیروس علیدوستی؛ امیرحسین عبدالمجید؛ محمود خسروجردی؛ فخرالسادات محمدی


سیستم مدیریت اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 159-180

سیروس علیدوستی؛ مریم صابری


موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 215-242

سیروس علیدوستی


تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستمهای پشتیبان تصمیم

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 309-336

سیروس علیدوستی


تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1385، صفحه 45-72

سیروس علیدوستی؛ نادیا حاجی‌عزیزی


عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 39-66

سیروس علیدوستی؛ مریم نظری