نویسنده = فهیمه باب الحوایجی
تعداد مقالات: 4
2. رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و میزان به‎کارگیری مؤلفه‎های مدیریت اطلاعات شخصی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-78

10.30481/lis.2018.63169

مریم سه دهی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوایجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


3. صاحب نظران علوم انسانی ایران درباره ترجمان دانش چه می گویند؟ یک مطالعه کیفی

دوره 17، شماره 1 (پیاپی 65)، بهار 1393، صفحه 23-43

اورانوس تاج الدینی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ علی سادات موسوی


4. بررسی امکان پیاده‌سازی الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر) در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ایران

دوره 15، شماره 3 (پیاپی 59)، پاییز 1391، صفحه 31-57

نجلا حریری؛ الناز بختیاری؛ فهیمه باب الحوایجی؛ مهدی طاهری