دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 84، اسفند 1397، صفحه 1-200 
مطالعه وضعیت عملکرد درون‎سازمانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در ایران

صفحه 67-90

10.30481/lis.2019.74170

سحر حبیبی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیر رضا اصنافی؛ ابراهیم عمرانی


پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری‌سازی تولیدات علمی و فناورانه

صفحه 124-161

10.30481/lis.2019.79477

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان