نویسنده = علیرضا اسفندیاری مقدم
تعداد مقالات: 9
1. طراحی الگوی آماری کتابخانه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.30481/lis.2020.236145.1730

حمیده بیرامی طارونی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات


2. کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانة‌ دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30481/lis.2019.186320.1578

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


3. رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و میزان به‎کارگیری مؤلفه‎های مدیریت اطلاعات شخصی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-78

10.30481/lis.2018.63169

مریم سه دهی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوایجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


5. سازماندهی محتوای کتابخانه های دیجیتالی با استفاده از نظام ساده سازماندهی دانش

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 55)، پاییز 1390، صفحه 83-109

راضیه زاهدی؛ فرشید دانش؛ علیرضا اسفندیاری مقدم


6. میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتهای وب 0/2

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 53)، بهار 1390، صفحه 155-181

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ منصوره حسینی شعار


7. کیفیت‌‌سنجی عملکرد کتابخانه‌‌های دانشگاهی: رویکردی متن‌‌پژوهانه

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 49-78

فهیمه باب الحوائجی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم


8. کتابخانه‌های دیجیتال: پژوهشهای ارزیابی محور، مباحث و ملاحظات

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1387، صفحه 207-240

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ بهروز بیات


9. پر کردن شکاف دیجیتال: تأملی بر ... تأملی بر نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در هزاره سوم

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1386، صفحه 129-144

علیرضا اسفندیاری مقدم