کلیدواژه‌ها = کتابخانه
شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جمع‌سپاری در کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و گالری‌ها با استفاده از دیدگاه خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

10.30481/lis.2022.355301.1995

لیلا اصغری؛ زویا آبام؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


مطالعه تطبیقی نسخه برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه ها

دوره 16، شماره 2، تیر 1392، صفحه 239-261

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ حبیبه قاسمی


بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 28-56

محمدحسین دیانی؛ فاطمه تقی پناهی


تعیین و تبیین عناصر و ساختار ارتباط در نظام کتابخانه و پیشنهاد مدل ارتباط برای آن

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 259-278

حیدر مختاری؛ اسدالله آزاد


ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 61-78

حبیب میرغفوری؛ فاطمه مکی