دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 94، تابستان 1400، صفحه 5-249 
5. تاثیر انقلاب‌های صنعتی بر سیر تحول کتابخانه های عمومی: تحقق کتابخانه پلتفرمی در انقلاب صنعتی چهارم

صفحه 112-139

10.30481/lis.2020.218023.1676

مهرناز خراسانچی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ رحمت الله فتاحی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


6. ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون

صفحه 140-165

مهدی زینالی تازه کندی؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی


8. تأمّلات روشی و معناشناختی در بازشناسی سیره عفیفی

صفحه 193-220

10.30481/lis.2020.249487.1764

محمد رضا ملک ثابت؛ ابراهیم نوئی؛ محمد حاجی تقی؛ عباس میرزایی