نویسنده = محسن نوکاریزی
تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای دانشگاه‌‌های علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب‌سنجی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 121-142

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ محسن نوکاریزی


تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تیر 1385، صفحه 119-152

محسن نوکاریزی؛ محمدرضا داورپناه


علم اطلاع‌رسانی و روش‌های پژوهش

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، مهر 1382، صفحه 101-111

محسن نوکاریزی؛ تام ویلسون


قدرت در عصر اطّلاعات

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، دی 1381، صفحه 111-141

محسن نوکاریزی؛ مهدی محسنی؛ جفری الف هارت؛ سانگبائی کیم


چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تیر 1381، صفحه 25-40

محسن نوکاریزی؛ علی حسین قاسمی


دسترسی به مدارک و اطلاعات در جهان بدون مرز

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، فروردین 1379، صفحه 99-112

میشل هودون؛ محسن نوکاریزی