نویسنده = سعید رضایی شریف‌آبادی
تعداد مقالات: 5
1. ارائه مدلی جهت طراحی و پشتیبانی از پیاده‌سازی آرشیو ابری ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.30481/lis.2020.237649.1733

عبدالرضا ایزدی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضایی شریف آبادی


3. توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران

دوره 23، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-150

10.30481/lis.2020.199360.1618

آناهیتا باواخانی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ امیر غایبی؛ محسن نجفی


5. بررسی وضعیت مطالعة زنان شاغل و خانه‌دار شهر شیراز

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 49)، بهار 1389، صفحه 133-150

حسن کیانی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ شهلا سام