کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های عمومی
تعداد مقالات: 14
1. کتابخانه دوستدار معلول: شاخص‌ها و الزامات

دوره 24، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 138-169

10.30481/lis.2020.253231.1768

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری؛ سیدعلی حسینی؛ نازیلا اکبرفهیمی


2. امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

دوره 24، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 59-84

شیما عطائی ظاهر؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت‌جو؛ عاطفه شریف


3. بررسی میزان آمادگی کتابخانه‌های عمومی ایران در مواجهه با بحران ریزگردها

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 117-136

10.30481/lis.2020.216377.1671

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ زینب محمدی


4. رتبه‌بندی کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چند شاخصه

دوره 22، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-23

10.30481/lis.2019.189717.1589

محمدجواد هاشم زاده؛ محمد جعفری؛ لیلی سیفی


6. پارادایم نظریه‌ای وفادارسازی کاربران کتابخانه‌های عمومی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 122-142

اورانوس تاج الدینی؛ محبوبه امیرتیموری


10. تحلیل و عارضه یابی کارایی استان های کشور در استفاده از ظرفیتهای موجود اطلاع رسانی با روش ارزیابی کارایی متقاطع

دوره 14، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 245-266

سید حبیب الله میر غفوری؛ حمید بابایی؛ محمد حسین طحاری مهرجردی


12. مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی (ساج)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 29-44

رضا مختارپور؛ ایوب تقی زاده؛ کاظم رنگزن


13. بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1384، صفحه 63-72

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری