کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های عمومی
1. امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1397

شیما عطائی ظاهر؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت‌جو؛ عاطفه شریف


3. پارادایم نظریه‌ای وفادارسازی کاربران کتابخانه‌های عمومی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 122-142

اورانوس تاج الدینی؛ محبوبه امیرتیموری


4. ارزیابی دسترسی فضایی به کتابخانه های اقماری و منطقه ایی ( مطالعه موردی : کلانشهر مشهد )

دوره 17، شماره 1 (پیاپی 65)، بهار 1393، صفحه 115-133

حسین آقاجانی؛ شیرین صباغ آبکوه


7. تحلیل و عارضه یابی کارایی استان های کشور در استفاده از ظرفیتهای موجود اطلاع رسانی با روش ارزیابی کارایی متقاطع

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 56)، زمستان 1390، صفحه 245-266

سید حبیب الله میر غفوری؛ حمید بابایی؛ محمد حسین طحاری مهرجردی


9. مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی (ساج)

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 29-44

رضا مختارپور؛ ایوب تقی زاده؛ کاظم رنگزن


10. بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1384، صفحه 63-72

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری