نویسنده = محمدحسین دیانی
تعداد مقالات: 33
1. بررسی یافت‌پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب‌گذاری اجتماعی

دوره 22، شماره 1، بهار 1398، صفحه 28-53

10.30481/lis.2019.59777

فاطمه تقی پناهی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


2. بررسی تأثیر عوامل شناختی _ اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعۀ دانشگاهی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 76-107

حسن محمودی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


3. بررسی جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه های خراسان رضوی

دوره 17، شماره 4 (پیاپی 68)، زمستان 1393، صفحه 19-34

مرضیه یگانه فر؛ محمدحسین دیانی


4. شناسایی و تبیین عوامل عمده بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران

دوره 15، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان 1391، صفحه 169-190

محمود سالاری؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی


5. بررسی فرایند قضاوت ربط در گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا-تحلیلی رایدینگ

دوره 15، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان 1391، صفحه 93-117

مهدیه میرزابیگی؛ اعظم صنعت جو؛ محمدحسین دیانی


7. تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریة بارشناختی

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 58)، تابستان 1391، صفحه 9-33

عبدالرسول خسروی؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی


12. شواهد کاذب در بازنمون رشد علم ایران

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 5-8

محمدحسین دیانی


13. ناروزآمدی محتوا، پیامد تأخیر در انتشار مجله‌های علمی/ پژوهشی ایران

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 9-26

زهرا ناصری؛ محمدحسین دیانی


14. مطالعه الگو، نوع و سطح سودمندی استنادهای مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 51)، پاییز 1389، صفحه 131-157

ملیحه تردست‌زاده؛ محمدحسین دیانی


17. پایگاه تمام متن نسخه فارسی مقاله‌‌های ISI ایرانیان

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50)، تابستان 1389، صفحه 5-8

محمدحسین دیانی


18. معیاری پروزن در پذیرش مقاله برای نشر

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 49)، بهار 1389، صفحه 5-8

محمدحسین دیانی


19. گوشه‌ای از داستان شکل‌گیری و ثمردهی دانش کتابداری در ایران

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 48)، زمستان 1388، صفحه 5-7

محمدحسین دیانی؛ جعفر مهراد


20. گستره ملی آموزش عالی در پرتو فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 48)، زمستان 1388، صفحه 37-52

محمد رضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ عبدالحسین تفضلی مقدم؛ محمدحسین دیانی


21. بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه (1387)

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 48)، زمستان 1388، صفحه 73-96

شهلا گنجی؛ محمدحسین دیانی؛ فیض‌اله فروغی


22. نابسامانی در ارائه آمار کتابهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 3-17

محمدحسین دیانی


23. معیارهای کلی داوری

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 3-5

محمدحسین دیانی


24. افزایش نمایانی و تزاید مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1387، صفحه 3-6

محمدحسین دیانی


25. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1387، صفحه 28-56

محمدحسین دیانی؛ فاطمه تقی پناهی