دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45) - شماره پیاپی 45، بهار 1388 
13. رفتار اطلاع‌‌یابی در مجموعه‌‌های تصاویر دیجیتالی: رهیافتی شناختی

صفحه 247-273

کریستینا ماتوسیاکا؛ فاطمه ملک‌آبادی‌زاده؛ رسول اکبری