نویسنده = محمد حسین دیانی
کاش گرایش بود!

دوره 15، شماره 3، مهر 1391، صفحه 5-7

محمد حسین دیانی


معنای سه مفهوم پرکاربرد داده، اطلاع و دانش

دوره 14، شماره 2، تیر 1390، صفحه 5-9

چیام زینس؛ محمد حسین دیانی


اشباع

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تیر 1384، صفحه 3-7

محمد حسین دیانی


برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تیر 1384، صفحه 9-26

رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی؛ محمد رضا داورپناه؛ اسدالله آزاد؛ مهری پریرخ


گزارشی از بانک اطلاعات «ده‌سال پژوهش در خراسان» (1379ـ1370)

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، دی 1382، صفحه 81-96

محمد حسین دیانی


دایرة‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، مهر 1382، صفحه 113-119

محمد حسین دیانی


دانشگاه مجازی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1382، صفحه 1-10

غلامعلی منتظر؛ محمد حسین دیانی


د‌ه سال پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1382، صفحه 33-46

محمد حسین دیانی


داده چیست، یا داده‌ها چه هستند؟

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، دی 1381، صفحه 81-110

محمد حسین دیانی


سطح خوانایی مقاله‏های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، مهر 1381، صفحه 57-71

پروین فخاری نیا؛ محمد حسین دیانی


انجمن کتابداران و اطلاع رسانی ایران

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تیر 1380، صفحه 1-8

محمد حسین دیانی


کوچ اندیشه ها

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، فروردین 1380، صفحه 1-8

محمد حسین دیانی


برنامه درسی مطالعات اطلاع رسانی

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، فروردین 1380، صفحه 120-130

محمد حسین دیانی؛ جمشید بهشتی


پایان نامه ، گنج ناشناخته رها شده

دوره 2، شماره 4، دی 1378، صفحه 1-16

محمد حسین دیانی


حجم نمونه در پژوهشهای پیمایشی

دوره 2، شماره 3، مهر 1378، صفحه 56-70

محمد حسین دیانی


کتابخانه خراسان در سال 1378

دوره 2، شماره 2، تیر 1378، صفحه 43-56

محمد حسین دیانی


دید ادراکی پیشتاز داده های با کیفیت

دوره 1، شماره 4، دی 1377، صفحه 29-48

محمد حسین دیانی


نظرات بنیانی درباره کتاب خوانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1377، صفحه 6-17

محمد حسین دیانی