نویسنده = رحمت الله فتاحی
تاثیر انقلاب‌های صنعتی بر سیر تحول کتابخانه های عمومی: تحقق کتابخانه پلتفرمی در انقلاب صنعتی چهارم

دوره 24، شماره 2، تیر 1400، صفحه 112-139

10.30481/lis.2020.218023.1676

مهرناز خراسانچی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ رحمت الله فتاحی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


کاربرد مدل سازی معادله ساختاری در پژوهشهای کتابداری و اطلاع رسانی: ساخت و آزمون نظریه ها

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 33-62

مهدی حسینی؛ رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی


بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 51-82

زویا آیام؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ جواد صالحی فدردی


ملزومات کارکردی داده‌های مستند (فراد): الگوی مفهومی رابطه ـ موجودیت مستندات در پیشینه‌های کتابشناختی

دوره 13، شماره 4، دی 1389، صفحه 233-260

عبدالحسین فرچ پهلو؛ مرتضی کوکبی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن حاجی زین العابدینی


مبانی طراحی رابط کاربر مبتنی بر شناخت ویژگیها، ادراک و رفتار کاربران

دوره 13، شماره 2، تیر 1389، صفحه 9-29

ناهید انتظاریان؛ رحمت الله فتاحی


اصلاً، به‌طور کلی، خیلی، بسیار زیاد

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، دی 1387، صفحه 3-5

رحمت الله فتاحی


بررسی وضعیت همکاری علمی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 95-120

ماریه رحیمی؛ رحمت الله فتاحی


بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 81-102

محبوبه فراشباشی آستانه؛ رحمت الله فتاحی


برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تیر 1384، صفحه 9-26

رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی؛ محمد رضا داورپناه؛ اسدالله آزاد؛ مهری پریرخ


تخصص گرایی در حرفه

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1383، صفحه 3-4

رحمت الله فتاحی


بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، فروردین 1383، صفحه 5-24

زهرا جعفر زاده کرمانی؛ رحمت الله فتاحی


تحلیلی بر ارزش افزودة اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تیر 1382، صفحه 1-28

رحمت الله فتاحی


شالوده معرفت ‌شناختی علم کتابداری

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1382، صفحه 47-79

جس شرا؛ رحمت الله فتاحی


نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی (از شماره 1 تا 20)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1382، صفحه 109-131

رحمت الله فتاحی؛ مریم اخوتی


پیشگفتار

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1381، صفحه 1-2

رحمت الله فتاحی


برنامه ریزی و مدیریت توسعه خدمات در کتابخانه ها

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1381، صفحه 3-13

رحمت الله فتاحی