تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1385، صفحه 45-72

سیروس علیدوستی؛ نادیا حاجی‌عزیزی


بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 45-64

موسی یمین فیروز؛ محمد رضا داور پناه


ارائه مدل سنجش آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران

دوره 16، شماره 2، تیر 1392، صفحه 49-76

نرگس اورعی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ علی صنایی؛ عطیه اورعی


کیفیت‌‌سنجی عملکرد کتابخانه‌‌های دانشگاهی: رویکردی متن‌‌پژوهانه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 49-78

فهیمه باب الحوائجی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم


اولویت‌بندی شاخص‌های نظام نشر علمی در ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 49-72

10.30481/lis.2022.366187.2019

افروز همراهی؛ رویا پورنقی؛ داریوش مطلبی


بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 51-82

زویا آیام؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ جواد صالحی فدردی


ارزیابی ربط در نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ... از رهیافت شناختی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 53-70

محمد حسن زاده؛ الهام رضازاده


عوامل بازدارنده و مشوق پژوهش کتابداران عضو هیئت علمی

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، دی 1380، صفحه 53-68

سید نورالله نصراللهی


بررسی آثار وابسته و نوع وابستگی های آنها در متون فارسی از رویکرد فهرست نویسی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، فروردین 1379، صفحه 53-80

جمیله کوهستانی


حجم نمونه در پژوهشهای پیمایشی

دوره 2، شماره 3، مهر 1378، صفحه 56-70

محمد حسین دیانی


بررسی میزان استفاده نگرش و عملکرد کتابداران دانشگاهی در بکارگیری وب 2.0 در خدمات مرجع

دوره 17، شماره 4، دی 1393، صفحه 57-79

صنم ابراهیم زاده؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا


سطح خوانایی مقاله‏های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، مهر 1381، صفحه 57-71

پروین فخاری نیا؛ محمد حسین دیانی